Zásady o Google API pro Takecars.cz

Web Takecars.cz využívá data z Google API pouze pro doplnění adresních údajů do aplikace pro výpočet ceny přepravy zásilky. Tyto doplněné adresní informce zůstávají součástí vaší objednávky. Při zpracování vaší objednávky nejsou nikterak využívána jiná data Google API. Využitá Google API data nejsou přenášena do žádné další aplikace, ani nejsou získávány a předávány žádné osobní informace. Tedy využita jsou pouze adresní data Google Places, a to výhradně pro omezené použití. Ochraně osobních údajů jsou věnovány samostné Zásady ochrany osobních údajů.